Consell editorial

Roc Solà. Doctorant en Història Contemporània a la UAB i col·laborador del CEDID. Interessat en el Catalanisme popular fins a organitzar-ne un curs.

Jaume Montés. Estudiant de Ciència Política a la UAB. Passió valenciano-argentina per allò plurinacional, popular i republicà.

Blai Burgaya Balaguer. Graduat en Ciència Política i Gestió Pública per la UAB. Ha col·laborat com a analista polític en diversos mitjans i publicacions com La Trivial, Ràdio Sabadell o EsDePolitologos(EDP). Una vida sempre  a cavall entre el Vallès i la Plana de Vic.

Iván Montemayor. Graduat en Criminologia en la UPF i Màster en Sociologia Jurídico-Penal a la UB. Col·laborador de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans. Actualment és doctorant a la UB i estudia la precarietat laboral com a delicte empresarial.

Adrià Cluet Vall. Amb arrels a ponent vivint al Vallès. Graduat en Periodisme i Comunicació Audiovisual i Màster d’Història Contemporània. D’interessos diversos, he col·laborat amb mitjans com El Salto o la Directa.

Eloi Gummà. Economista i màster en filosofia política. Actualment doctorand en història contemporània a la UAB.