CURS: Què fem amb la Policia? Seguretat i transformació social 

Què és exactament el curs?

No és fàcil fer una analisi marxista de la policia. Aquest curs pretén realitzar un acostament a una qüestió sempre espinosa per a les forces de canvi social: l’origen, funcionament i el rol històric-polític que juga la institució policial en les societats contemporànies. En l’estat espanyol el conjunt de forces policials aconsegueix xifres rècord superant ja els més de dos-centenars mil membres de tots els cossos. Al mateix temps, la Llei de Seguretat Ciutadana (l’anomenada Llei Mordassa) ha augmentat significativament l’abast dels seus poders quotidians. Una mirada al context internacional ens porta a com el moviment Black Lives Matters ha obert la possibilitat de debatre seriosament sobre qüestions com la reforma de la Policia o campanyes per a la seva desfinanciariación com Defund the Police. 

Si bé la criminologia i els estudis policials han tractat d’enquadrar la policia en el marc de la desigualtat social i l’exclusió de la marginalitat, tractant àmpliament el problema de la selectivitat de classe de les forces policials, moltes vegades aquestes anàlisis han patit d’una falta de teoria del conjunt de l’estat. Intentar analitzar la policia sense debatre sobre el poder de l’Estat és com intentar analitzar l’economia sense parlar del capital, en paraules de l’autor Mark Neocleous.  Proposem realitzar una panoràmica de textos que ens portin al naixement de la policia (tal com la coneixem) a inicis del segle XIX, coincidint amb el desenvolupant del capitalisme industrial.

Pensar la Policia des d’un prisma crític necessita, per tant, d’unes bases teòriques i d’un recorregut històric i polític per a debatre sobre el futur. El repte és majúscul i entenem que és un objectiu massa ampli per aspirar a aconseguir-ho a través d’un sol curs. Tot i així, com més ingent sigui la tasca més peremptòria és la tasca de començar a desenvolupar-la abans que sigui massa tard i l’àngel de la història ens passi per sobre. En termes de Walter Benjamin, s’ha de tirar el fre de mà de la història. 

Quins autor i autores tractarem?

Partirem de textos d’autors comteporanis que han tractat criticament la institució policial com Alex S.Vitale, Mark Neocleous o Amadeu Recasens. Ara bé, els autors que han tractat la qüestió de la policia potser poden ser sorprenents. Referències d’Hegel, Marx o Adam Smith ens porten a comprendre el naixament de la policia,  l’establiment d’un ordre urbà i la misèria del proletariat. 

Cal pagar per inscriure’s? 

No, és totalment gratuït. 

Quin serà l’horari i el calendari del curs?

El curs es realitzarà en dos dies. Divendres 1 de Desembre a la tarda (de 17h a 20h) i dissabte 2 de Gener  al matí, de 10h a 13h. El curs es realitzarà a al local de l’Ateneu Rebel Carrer Font Honrada 32 – 34, Barcelona. Metro: L3 (Poble Sec) i L1 (Plça Espanya).

Quin serà el format?

El curs constarà de dues sessions de tres hores, en dos dies consecutius. Els professors han plantejat dues jornades de curs on es discutiran temàtiques relacionades, però diferenciades mitjançant el format de classe magistral amb torn de preguntes.

  1. Divendres 17.00- 18:30

L’origen de la policia. En aquesta sessió tractarem el naixement de la policia tal i com l’entenem, a través del concepte d’ordre públic. La funció de policia es transforma en el pas del feudalisme al capitalisme i l’establiment del dret penal liberal. Es pot parlar de policia militaritzada? Què diferència la funció militar i la policial? 

  1. Divendres 18:30-20:00 

Camins que ara s’esvaeixen: Guàrdia Civil i Mossos Esquadra. En aquesta sessió ens centrarem en la formació històrica de dos cossos policials. La Guardia Civil neix i es desenvolupa al mateix temps que l’estat liberal al segle XIX a Espanya, que té com pilars el centralisme, la divisió per províncies i la monarquia. D’altra banda, els Mossos d’Esquadra provenen de l’Antic Règim i es transformen en un cos armat al servei de la Diputació de Barcelona i més tard de la Generalitat. A pesar de les esperances dels anys setanta de fundar una policia democràtica i catalana, els Mossos participen funcionalment dels processos d’acumulació de capital de les darreres dècades. 

  1. Dissabte 10:00-11:30

La era de l’expansió policial. Tenim més agent de policia que mai a la història. Aquesta sessió pretén dur a terme una radiografia de l’estat actual de la policia i la seva funció en el moment neoliberal del capitalisme, especialment després de dos successos tan importants com la crisi de 2008 i la pandèmia en 2020, així com l’ús de la tecnologia predictiva. L’objectiu del curs serà obtenir algunes conclusions d’índole política sobre què es pot i què s’ha de fer amb la policia especialment enfront del concret panorama que està esdevenint: emergència climàtica i recrudescència de les dinàmiques migratòries.

  1. Dissabte 11:45-13:00.

Què fer? Policia, Estat i Horitzons de futur. La qüestió de que han de fer les forces populars amb la funció policial s’emmarca en el debat més profund de què fer amb l’Estat des d’un punt de vista revolucionari. Sense la imaginació política necessària per visualitzar una societat diferent, on es superi el capitalisme, no es pot plantejar un camí que suposi anar més enllà de l’assumpció de contradiccions quan es pren el poder. La lluita de posicions dintre de l’estat pot apuntar cap una utopia que ens movilitzi?

Com m’hi apunto?

Sols has d’enviar un email amb el teu nom complert a debatsdema@gmail.com

Abans que comenci el curs us enviarem al vostre email els materials de lectura necessaris per debatre durant les sessions.

Sobre els professors:

Ivan Montemayor és Doctor en Ciència Política i Dret per la Universitat de Barcelona. És membre de l’Institut Sobiranies i de Debats pel Demà. Ha investigat en àmbits com la genealogia del Poder Judicial, el republicanisme a Mallorca o la criminalitat empresarial. 

Bibliografia

Neocleous, M. (2010). A critical theory of police power: The fabrication of the social order. Verso Books.

           (2022). Maderos, chusma y orden social. Una teoría crítica del poder policial

López Garrido, D. (1982). La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista. 

Recasens i Brunet, A. (1989). Policía y control social: problemas de construcción y definición jurídica y social. Universitat de Barcelona.
Vitale, A. S. (2021). The end of policing. Verso Books.

Deja una respuesta