Regularització o barbàrie  

    En aquest moment, el racisme es va inscriure com a mecanisme fonamental de poder, tal com s’exerceix en els Estats moderns i en la mesura que fa que pràcticament no hi hagi funcionament modern de l’Estat que, en cert moment, en cert límit i certes condicions, no passi Més