Llibres

Aquí podeu trobar els llibres publicats o coordinats pels membres de DxD:

Roc Solà, Gabriel Alomar. La columna de foc del catalanisme, Barcelona, Manifest/UPEC, 2023. Es pot aconseguir aquí: https://manifestllibres.cat/products/gabriel-alomar

Gabriel Alomar, Republicanisme, catalanisme i socialisme (eds. Roc Solà i Xavi Milian), Manresa, Tigre de Paper, 2021. Es pot aconseguir aquí: https://www.tigredepaper.cat/ca/cataleg/republicanisme-catalanisme-i-socialisme

Joaquim Maurín, Les forces motius de la revolució (ed. Albert Portillo), Manresa, Tigre de Paper, 2023. Es pot aconseguir aquí: https://www.tigredepaper.cat/ca/cataleg/les-forces-motrius-de-la-revolucio

VV.AA., L’arbre de les llibertats. Republicanisme als Països Catalans, Palma de Mallorca, Illa edicions, 2022. Es pot aconseguir aquí: http://www.illaedicions.cat/portfolio/larbre-de-les-llibertats-republicanisme-als-paisos-catalans/