Vicent Flor: “Pensar que copiar el modelo centralista español y aplicarlo en la Generalitat Valenciana iba a funcionar es un error”

Por Xavier Calafat i Xavier Granell En català   Sociólogo de formación, Vicent Flor es actualmente el presidente de la Institució Alfons el Magnànim. Es un intelectual consolidado en los estudios sobre la identidad valenciana, el nacionalismo y el blaverismo, y ha publicado obras Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i Més

Vicent Flor: “Pensar que copiar el model centralista espanyol i aplicar-ho a la Generalitat Valenciana anava a funcionar és un error”

Per Xavier Calafat i Xavier Granell   En castellano Sociòleg de formació, Vicent Flor és actualment el president de la Institució Alfons el Magnànim. És un intel·lectual consolidat en els estudis sobre identitat valenciana, nacionalisme i blaverisme, i ha publicat obres com Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana Més

Vanessa Garcia (Soria ¡YA!): «Denunciem l’oblit al qual la nostra província ha sigut sotmesa des de fa dècades

Per Xavier Calafat i Ivan Montemayor En castellano aquí   Atenent a les noves realitats que ens depara el nou cicle polític i electoral que si res canvia, començarà aquest 13 de febrer a Castella i Lleó i continuarà previsiblement per les terres d’Andalusia, volíem aprofundir en els motius d’aquests Més

Maria Margalida Perelló: “Los agermanados gobernaron la isla durante veinticinco meses”

(Foto por «Ferran Montero) En català aquí Por Ivan Montemayor Maria Margalida Perelló (Maria de la Salut, 1996) es una joven una historiadora mallorquina que ha centrado su investigación en la Germanía mallorquina. Actualmente, realiza su tesis doctoral en la Universitat de les Illes Balears. Participa en la comisión cívica Més

Maria Margalida Perelló: “Els agermanats van governar la illa durant vint-i-cinc mesos”

(Foto per Ferran Montero) En castellano aquí Maria Margalida Perelló (Maria de la Salut, 1996) és jove una historiadora mallorquina que ha centrat la seva recerca en la Germania mallorquina. Actualment, realitza la seva tesi doctoral a la Universitat de les Illes Balears. Participa en la comissió cívica Germanies 500 Més