Alejandro Caamaño: “La reconstitució del PKK respecte a la plurinacionalitat del poble kurd ens ofereix eines”

Per Xavier Calafat En castellà   Fa unes setmanes saltava a la palestra del debat públic, el «Manifest Municipalista. Un anàlisi històrico crític d’experiències contemporànies de governança local» un llibre editat per l’Editorial Cataracta. En aquest, l’autor Alejandro Caamaño tracta de realitzar una interpretació crítica de les pràctiques, experiències i Més

Alejandro Caamaño: “La reconstitución del PKK respecto a la plurinacionalidad del pueblo kurdo nos ofrece herramientas”

Por Xavier Calafat   En català   Hace unas semanas saltaba a la palestra del debate público, el «Manifiesto Municipalista. Un análisis histórico crítico de experiencias contemporáneas de gobernanza local» un libro editado por la Editorial Catarata. En este, el autor Alejandro Caamaño trata de realizar una interpretación crítica de Més