Després del Procés, què?

L’any 1910, Gabriel Alomar pronunciava dues conferencies al Teatre Circ Barcelonès sota el títol de Negacions i afirmacions del catalanisme i Catalanisme socialista. Havien passat ja 3 anys del fenomen d’unitat del catalanisme, Solidaritat Catalana. Com és sabut, el 25 de novembre de 1905 un grup de 300 oficials de l’exèrcit aquarterats Més